Home  ∕  About  ∕  Artists  /  Artworks  /  Exhibitions
Downloads  /  Contact  ∕  InstagramTsipi Sharoor & Ophira Avisar 
A Poem on a Pink Shirt  

Israel 

Leonard Cohen Sings for Her 

                                                          A girl inscribes wind 
and the computer’s keyboard blows 
                                                                            notes
                                                        Once,Leonard Cohen
sang for her in a pitiful voice of a bird 
                  Once his voice could pour morphine in her blood
                                                        now she is musical notes. 

by Tsipi Sharoor -Israeli poet 2019

שתי יוצרות יצירה אחת 2019
שיר על חולצה ורודה

האמנית אופירה אבישר  והמשוררת ציפי שחרור חברו יחד ליצירה אמנותית  משותפת לכבוד הביאנלה בוונציה 2019
השיר ליאונרד כהן שר לה מאת המשוררת ציפי שחרור ויצירתה של  האמנית אופירה אבישר  בשתי יצירות המתכתבות זו עם זו ומשתלבות זו בזו  רקמה אחת .

מפגש בין שתי יוצרות הניב יצירה מיוחדת במינה בעקבות שיח מרתק והשיר שלי  שאופירה  בחרה לכתכת עימו וליצור את יצירתה, השיר  "ליאונרד כהן שר לה, (מאת ציפי שחרור), והבחירה המפתיעה של אופירה מישר בחומר בלתי צפוי עליו יכתב השיר – קפושון ורוד, בגד המזוהה עם המין הגברי דווקא, אך האמנית בחרה בו בצבע  וורוד, אמירה יוצאת, מתריסה ושתי נשים יוצרות  בעלות אוריינטציה ומודעות פמיניסטית, שתי נשים דעתניות עוצמתיות , והורוד  באמירה מכוונת ומקורית הפכה למצע עליה אופירה  מעלה את  השיר שלי.

את דמותו של ליאונרד כהן ואת הילדה המגיחה מתוך השיר.
שיר   שנכתב לכאורה על ליאונרד כהן,  לכאורה על מוזיקה, אבל כן זהו שיר  נכמר כדברי השיר, על ציפור בהשראת השיר     הידוע של ליאונרד, ציפור על גדר תייל 

אבל הציפור בשיר היא ילדה עצובה, פגוע., לימים רק מורפיום ירגיע את דמה,  לימים תעלם  וייוותרו רק תווים  עפים, אולי תלויים על אותו גדר תייל  של ליאונרד כהן שהיווה מקור השראה לכתיבת השיר.

לא בכדי עשתה יפה אופירה שעל אותו קפושון גברי קפושון ורוד נשי,  ניצבים  למעלה, על פתח כובעו, פניו  של ליאונרד כהן- איש התווים והמוזיקה האלמותי שגם מייצג את המין הזכרי השליט העומד בראש הפירמידה המגדרית המקוממת,  ומתחתיו  כמגיחה אל העולם הישן הזה, ילדה קטנה שאופירה מחייה אותה על הבד  ובאמצעות הצבע הוורוד, אולי כסימבול לתקווה ולעולם טוב  לחיות בו .
 


Email       Instagram       Contact